Desfeita Galega

Add

Desfeita Galega (A Roda)


Que ven fixeron teus pais,
en facerche costureira,
cando chove non te mollas,
cando chove non te mollas,
cando fai sol non te queimas.


Teño unha morena,
a la en Viascon,
teño outra na Puebla,
e outra en Marcon,
e outra en Marcon, (Bis)
teño unha morena a la en Viascon.


Que moi malo de lavar-e,
non te cases cun ferreiro,
que moi malo de lavar-e,
cásate cun mariñeiro
que ven lavado do maree, (Bis)
Ai e lelo, ai e la lo.


Retrouso
Aínda que son da mariña son mariñan(he),
o fungueiro do carro levo na man(he),
levo na man morena, levo na man(he),
aínda que son da mariña son mariñan(he).


Co aro dunha peneira
miña nai deume unha tunda
co aro duna peneira
miña nai teña vergonza
que ven a xente da feira da feira
que ven a xente da feira da feira
Ai e lelo, ai e lalo,


Retrouso
Aínda que son da mariña son mariñan(he),

Comentários
  • Comentar
    »
      Foto do Álbum