Add
brigadier sabari (Letra)
Compositor: inserir

Soufé yara magni dê
Niya sêbê man dafa
N'ko bandiya mangni fêssê fêssê
Hôronya lé gnongon têssan

Opération coup de poing
Opération coup de poing
Opération coup de poing yeh!!
Opération coup de poing

Néko wohouho woyo yohi
Brigadier Sabari
Néko Aïe Aïe Aïe
Brigadier Sabari
Néko koutoubou sakidi!!!
Brigadier Sabari
Néko Pati sanganan!!!
Niyongon téné sôrôtougou

Brigand ya mangni dê de N'Téri
Hôronya lé gnongon têssan
Soufé yara mangni fêssê fêssê
Nyia sêbê man dafa

Opération coup de poing
Opération coup de poing
Opération coup de poing
Opération coup de poing

Néko wohouho woyo yohi
Brigadier Sabari
Néko Aïe Aïe Aïe
Brigadier Sabari
Néko koutoubou sakidi!!!
Brigadier Sabari
Néko Pati sanganan!!!
Niyongon téné sôrôtougou

data-format="">
Informações

da Música (brigadier sabari)

Editar Informações

Comentários brigadier sabari

 • Comentar

  Álbuns com a música: brigadier sabari

  • brigadier sabari - Paris Bercy Dic II
  • brigadier sabari - Rasta Poue
  • brigadier sabari - jah glory
  • brigadier sabari - Akwaba - Best Of
  • brigadier sabari - Alpha Blondy - The best of Alpha Blondy (Shanachie)
  • brigadier sabari - Alpha Blondy - The greatest hits vol.1
   Foto do Álbum