tere (Letra)
Compositor: inserir
N'né koumbé fê ka donguiri léla
Ni n'doni môgôh mi gassila
N'go oyé yafa néman
Déni kéléni férétani
Fatchê ténan
M'bamousso té n'tayé
Né djigui yé téré

Lo'mbê sôgôh man téré bé wiri
Téré té sôguô
Né djigui yé téré léyé

N'ya dozoya masé djinan faga man
Ni n'doni môgôh mi n'gassila-san
N'goyé yafa néman

Ouhoui n'téri téré
Yiman n'téri téré
Ouhoui n'téri téré
Yiman n'téri téré
Ouhoui n'téri téré
Yiman n'téri téré...
Informações

da Música (tere)

Editar Informações

Comentários tere

  • Comentar

    Álbuns com a música: tere

    • tere - Paris Bercy Dic II
    • tere - Alpha Blondy - Cocody rock
      Foto do Álbum