Guernica (Letra)
Compositor: inserir
Aishou yuuretsu zen'aku you chuui sena
Rokkaku renchi motta fubo no mure

Oi sokoyuzure yuzuran denshanai
Maido kyuukutsu na radio taisou ue , shita , yoko , ue

Natsumatsuri kun no yume taka rakani utai age ru
Natsu kasumi kun no ude taka rakani hiroi age ru
Ima kono miwo yuruse

Aishou yuuretsu zen'aku you chuui sena
Rokkaku renchi motta fubo no mure

Oi sokoyuzure yuzuran denshanai
Maido kyuukutsu na radio taisou desu

Aishou yuuretsu zen'aku you chuui sena
Rokkaku renchi motta fubo no mure shita , yoko , ue

Natsumatsuri kun no yume taka rakani utai age ru
Natsu kasumi kun no ude taka rakani hiroi age ru
Ima kono me wo tsubuse
Informações

da Música (Guernica)

Editar Informações

Comentários Guernica

  • Comentar
      Foto do Álbum