Simon Said (Letra)
Compositor: inserir
shurabani shinda hei hainisa retasei
higai mosou fukuranda soide
assari kishinda heide tamesa retaseimei
kattaru souna Saimon karano meirei

taore souna ieie arisan no soi ?
itsuwareyo anta no tede
mikata nankainee rinin aittenanda? Baby
horasaseyo Naifu wo motta seiei

Aho tsura ukanda koroniwa sudeni taiyowa nai
sharekoubemo taresousa

tou no meisei mo gochousha no isukomo
nozonda wakejanai
yuganda moureini jiaito senrei wo
mou osoi ndaroukedo

nigentte suesoroshiina...
demakase iudenai sharekoubemo taresousa

"atashi wa kiseishasa"

tou no meisei mo gochousha no isukomo
nozonda wakejanai
higanda keiken ni jiaito senrei wo

mou osoi ndaroukedo
ishou seudarouga
jiaito senrei wo
Informações

da Música (Simon Said)

Editar Informações

Comentários Simon Said

  • Comentar
      Foto do Álbum