Adarghal (The Blind in Spirit) - Abdelli

Add
Adarghal (The Blind in Spirit) - Abdelli (Letra)
Compositor: inserir
Adarghal (the Blind In Spirit)
Abdelli
Bir sayfa kopuyor zamandan
Ayrýlýrken sen yanýmdan
Bu aþkýn daha en baþýndan
Korkuyordum ben sonundan

Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Aðlar içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim

Ne bugün ne de yarýndan
Beklediðim ne kaldý
Beni o gün senden kýskanan
Resimler sarardý
Informações

da Música (Adarghal (The Blind in Spirit) - Abdelli)

Editar Informações

Comentários Adarghal (The Blind in Spirit) - Abdelli

  • Comentar
      Foto do Álbum